[1]
Mgonja, J.T. 2023. Obszary chronione i źródła utrzymania na wsi: przegląd literatury na temat pośredniczącej roli turystyki przyrodniczej w Afryce Subsaharyjskiej. Studia Periegetica. 41, 1 (mar. 2023), 65–82. DOI:https://doi.org/10.58683/sp.345.