(1)
Mgonja, J. T. Obszary Chronione I źródła Utrzymania Na Wsi: Przegląd Literatury Na Temat pośredniczącej Roli Turystyki Przyrodniczej W Afryce Subsaharyjskiej. SP 2023, 41, 65-82.