(1)
Belova, A. Miasta średniej wielkości północno-Zachodniej Rosji Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. SP 2019, 25, 37-47.