(1)
Borusiak, B.; Kucharska, B. Zrównoważony rozwój W Handlu Detalicznym. Badanie Intencji zaangażowania W działalność sklepów Charytatywnych. SP 2019, 25, 65-85.