Mgonja, J. T. (2023). Obszary chronione i źródła utrzymania na wsi: przegląd literatury na temat pośredniczącej roli turystyki przyrodniczej w Afryce Subsaharyjskiej. Studia Periegetica, 41(1), 65–82. https://doi.org/10.58683/sp.345