Rogerson, C. M., & Rogerson , J. M. (2023). Historia hoteli w RPA w czasach apartheidu: powstanie i ekspansja sieci hoteli Southern Sun w latach 1960-1983. Studia Periegetica, 39(3), 39–58. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/355