Dudzińska , A., & Szpakowska, B. (2023). Ocena dostępności zieleni dla mieszkańców Poznania – porównanie stanów z lat 1940 i 2012. Studia Periegetica, 39(3), 57–72. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/357