Sidorkiewicz , M., & Orfin-Tomaszewska, K. (2023). Kształtowanie instrumentarium marketingowego obiektów hotelarskich w świetle pandemii COVID-19. Rozważania teoretyczno-analityczne. Studia Periegetica, 39(3), 73–94. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/359