Pellešová , P., & Heinz, K. (2023). Opracowanie biznesplanu w ramach międzynarodowego projektu mającego na celu stworzenie fikcyjnego hotelu. Studia Periegetica, 39(3), 121–139. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/361