Szymańska , E., & Panfiluk , E. (2023). Oczekiwania turystów w zakresie innowacji poprawiających mobilność na terenie Puszczy Białowieskiej. Studia Periegetica, 39(3), 141–154. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/362