Kremleva, V., & Jukh, A. (2019). Możliwości i rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zrównoważonego rozwoju - przykład Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. Studia Periegetica, 25(1), 87–94. https://doi.org/10.26349/st.per.0025.06