Sidorkiewicz , Marta, i Katarzyna Orfin-Tomaszewska. 2023. „Kształtowanie Instrumentarium Marketingowego obiektów Hotelarskich W świetle Pandemii COVID-19. Rozważania Teoretyczno-Analityczne”. Studia Periegetica 39 (3):73-94. https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/359.