Mgonja, J. T. (2023) „Obszary chronione i źródła utrzymania na wsi: przegląd literatury na temat pośredniczącej roli turystyki przyrodniczej w Afryce Subsaharyjskiej”, Studia Periegetica, 41(1), s. 65–82. doi: 10.58683/sp.345.