Kremleva, V. i Jukh, A. (2019) „Możliwości i rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zrównoważonego rozwoju - przykład Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały”, Studia Periegetica, 25(1), s. 87–94. doi: 10.26349/st.per.0025.06.