[1]
J. T. Mgonja, „Obszary chronione i źródła utrzymania na wsi: przegląd literatury na temat pośredniczącej roli turystyki przyrodniczej w Afryce Subsaharyjskiej”, SP, t. 41, nr 1, s. 65–82, mar. 2023.