1.
Mgonja JT. Obszary chronione i źródła utrzymania na wsi: przegląd literatury na temat pośredniczącej roli turystyki przyrodniczej w Afryce Subsaharyjskiej. SP [Internet]. 23 marzec 2023 [cytowane 2 październik 2023];41(1):65-82. Dostępne na: https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/345