1.
Kremleva V, Jukh A. Możliwości i rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zrównoważonego rozwoju - przykład Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. SP [Internet]. 30 marzec 2019 [cytowane 3 październik 2023];25(1):87-94. Dostępne na: https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/82