Kontakt

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
https://www.merito.pl
e-mail: justyna.stefanska@.poznan.merito.pl

Główna osoba do kontaktu

Marek Nowacki
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Polska

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP