Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny „Studia Periegetica”

Kolegium Redakcyjne

Rada Naukowa

 • Bruno Miguel Barbosa de Sousa (Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Barcelos, Portugalia)
 • Lóránt Dénes Dávid (John von Neumann University, Węgry)
 • Thomas Fletcher (Leeds Beckett University, Wielka Brytania)
 • Osman M. Karatepe (Eastern Mediterranean University, Turcja)
 • Brian King (Texas A&M University, USA)
 • Zygmunt Kruczek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska)
 • Anne-Marie Lebrun (Universite de Bourgogne, Francja)
 • Vanda Maráková (Matej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja)
 • Agnieszka Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
 • Małgorzata Ogonowska (Université de Paris, Francja)
 • Fevzi Okumus (University of Central Florida, USA)
 • Lina Pilelienė (Vytautas Magnus University, Litwa)
 • Miroslava Pridalova (Palacky University, Olomouc, Republika Czeska)
 • Christian Myles Rogerson (University of Johannesburg, Republika Południowej Afryki)
 • Jayne Rogerson (University of Johannesburg, Republika Południowej Afryki)
 • Babak Taheri (Texas A&M University, USA)
 • Desmond Wee (Cologne Business School, Niemcy)

Redakcja językowa tekstów angielskich

 • Grzegorz Grygiel

Redakcja językowa tekstów polskich

Redakcja techniczna

Zadania członków Rady Naukowej czasopisma

 1. Recenzowanie i ocena nadesłanych manuskryptów w celu określenia ich jakości, zgodności i przydatności do publikacji w czasopiśmie.
 2. Służenie wiedzą i wskazówkami zespołowi redakcyjnemu czasopisma w kwestiach związanych z zakresem i obszarem działalności czasopisma.
 3. Dbać o integralność akademicką i naukową czasopisma poprzez przestrzeganie najwyższych standardów etycznych oraz by publikowane treści spełniały ustalone kryteria jakości.
 4. Promować czasopismo w swoich sieciach akademickich i zawodowych, pozyskiwać wysokiej jakości artykuły oraz uczestniczyć w działaniach informacyjnych mających na celu zwiększenie widoczności i wpływu czasopisma.
 5. Pomagać w rozwiązywaniu sporów oraz konfliktów, które mogą powstać w trakcie procesu recenzji lub publikacji, dbać o uczciwość i przejrzystość w podejmowaniu decyzji.
 6. Uczestniczyć w strategicznych dyskusjach na temat długoterminowych celów, wzrostu i kierunków rozwoju czasopisma.
 7. Polecać potencjalnych recenzentów, członków kolegium redakcyjneego i autorów, którzy mogliby przyczynić się do sukcesu czasopisma.
 8. Przestrzegać zasad i wytycznych czasopisma dotyczących recenzowania, etyki publikacji i poufności.
Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP