Proces recenzji

1. Czasopismo „Studia Periegetica” stosuje podwójny, ślepy proces recenzji (double blind review proces), co oznacza, że autor/autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości.

2. Artykuł złożony do publikacji jest wstępnie oceniany przez redaktora „Studia Periegetica” pod względem zgodności z profilem czasopisma.

3. Artykuł wstępnie zaakceptowany przekazywany jest do co najmniej dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów, niezwiązanych z instytucją autora.

4. Procedura recenzji dopuszcza następujące formy decyzji ostatecznej recenzenta:

  1. przyjąć bez poprawek,
  2. przyjąć po dokonaniu nieznacznych zmian,
  3. przyjąć po dokonaniu znaczących zmian,
  4. odrzucić.

5. Autor musi odpowiedzieć na wszystkie uwagi i sugestie recenzentów i redaktorów na specjalnym formularzu.

6. W przypadku jednej recenzji negatywnej redaktor kieruje artykuł do trzeciego recenzenta.

7. W przypadku dwóch recenzji negatywnych artykuł jest odrzucany.

8. Oprócz zaleceń recenzentów autor może otrzymać dodatkowe sugestie od:

  • redaktora naczelnego – tylko w pilnych przypadkach,
  • redaktora prowadzącego numer – w zależności od potrzeby,
  • redaktora językowego – w zakresie wątpliwości językowych,
  • redaktora technicznego – w zakresie edycji i redakcji tekstu,
  • redaktora statystycznego – jeśli artykuł zawiera statystyki.

9. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem prowadzącym numeru po przenalizowaniu całego procesu redakcyjnego.

Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP