Zaproszenie do składania artykułów: 2 (42) 2023: Turystyka w parkach narodowy/obszarach chronionych (PAs) w post-Covid-19 perspektywie

2023-01-04

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego „Studia Periegetica” (40 pkt. MEiN) [https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/index]:

2 (42) 2023: Turystyka w parkach narodowy/obszarach chronionych (PAs) w post-Covid-19 perspektywie

Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2023 roku. Publikacja numeru: 31 lipca 2023 r. Redaktor numeru: dr hab. inż. Marek Nowacki prof. WSB (Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu) i dr Mateusz Rogowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Obszary chronione (ang. Protected Areas; PAs) cechują się wartościowymi walorami przyrodniczymi przyciągając dużą liczbę turystów. Wśród wielu istniejących form ochrony, to parki narodowe pełnią szczególną rolę dla turystyki i rekreacji, oddziałując także na gospodarkę lokalną. Każdego roku w notuje się coraz więcej odwiedzających w parki narodowe, co wynika z panującej mody na aktywny wypoczynek i realizację różnych aktywności outdoorowych w otoczeniu przyrodniczym. Społeczeństwo już nie tylko odwiedza parki narodowe w celach poznawczych i wypoczynkowych, ale w celu doznania głębszych doświadczeń czy uprawiania aktywności dotychczas postrzeganych jako alternatywne np. biegi przełajowe, paralotniarstwo czy ski-touring. To powoduje, że w okresie ponownego otwarcia turystyki po pandemii Covid-19 następuje coraz większa różnorodność form turystyki w uprawianej w parkach narodowych i obszarach chronionych, powodując dotychczas nie spotykane problemy w przyrodzie i wśród mieszkańców. Należy także pamiętać o coraz częściej postrzeganym overcrowiding i wynikającym z niego negatywnych konsekwencjach dla przyrody i krajobrazu kulturowego, społeczności lokalnej i samych odwiedzających.

Problematyka numeru obejmuje następujące zagadnienia:

 • ruch turystyczny w parkach narodowych/ obszarach chronionych w ostatnich latach (okres pre-Covid-19, Covid-19) i jego wielkość, zmienność i sezonowość; zmiany w ruchu turystycznym wywołane pandemią Covid-19 oraz ponownym otwarciem turystyki po pandemii Covid-19,
 • zachowania turystów i odwiedzających w parkach narodowych/obszarach chronionych; segmentacja odwiedzających i ich zmiany wywołane pandemią Covid-19 oraz ponownym otwarciem turystyki po pandemii Covid-19,
 • sposoby pomiaru ruchu turystycznego w parkach narodowych/obszarach chronionych uwzględniające także technologie informatyczne i geolokalizację,
 • overtourism w parkach narodowych i obszarach chronionych, jego ocena w oczach turystów, odwiedzających lokalnej społeczności oraz sposoby przeciwdziałania,
 • wpływ ekonomiczny turystów i odwiedzających na gospodarkę regionu,
 • nowe formy turystyki i rekreacji w parkach narodowych i obszarach chronionych,
 • tworzenie nowej oferty turystyczno-rekreacyjnej w rejonie parków narodowych i obszarów chronionych związanych z ponownym otwarciem turystyki po pandemii Covid-19,
 • konflikt rekreacyjny na obszarach chronionych,
 • doświadczenia turystów na obszarach przyrodniczo cennych,
 • wykorzystanie rozszerzonej, wirtualnej i mieszanej rzeczywistość w ekoturystyce,
 • turystyka i rekreacja przygodowa na obszarach przyrodniczo cennych,
 • edukacja przygodowa na obszarach chronionych,
 • e-turystyka w parkach narodowych,
 • zarządzanie turystyką i rekreacją na obszarach przyrodniczo cennych,
 • interpretacja dziedzictwa na obszarach przyrodniczo cennych,
 • przyszłość turystyki w parkach narodowych.

Korzyści dla autorów:

 • artykuły dostępne w formule Open Access,
 • brak opłąt za publikację,
 • brak opłat za korektę językową,
 • szybki proces publikacji artykułu,
 • czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: ERIH Plus, EBSCO, Bilgindex, Crossref, Google Scholar, DOAJ, BazEkon, PBN, POL-Index,
 • czasopismo zgłoszone do ewaluacji w bazach SCOPUS i Web of Science.

Język publikacji: polski i angielski.

Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP