Zaproszenie do składania artykułów: Studia Periegetica 1(45) 2024: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach

2023-06-21

Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego „Studia Periegetica” nr 1 (45) 2024 pod tytułem: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach

Termin nadsyłania artykułów: 15 grudnia 2023 roku. Publikacja numeru: marzec 2024 roku.

Tematyka numeru obejmuje współczesne korzyści i problemy wynikające z kreowania funkcji turystycznej i rekreacyjnej w ośrodkach miejskich. Ma on stanowić platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych wyników badań naukowców i instytucji branżowych, prowadzonych w różnych aglomeracjach i metropoliach w Polsce i na świecie.

Problematyka numeru obejmie następujące zagadnienia:

 • Czy miasto ma sufit? Przestrzenne, społeczne i ekologiczne granice rozwoju turystyki w mieście.
 • Zrównoważony rozwój turystyki w miastach (ujęcia: globalne, regionalne i lokalne).
 • Turystyka miejska a rekreacja w aglomeracjach.
 • Aktywność fizyczna na obszarach miejskich.
 • Pokoleniowe spojrzenie na turystykę w miastach (m.in. turystyczny rynek pracy).
 • Turystyka dostępna w miastach (z uwzględnieniem potrzeb turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych).
 • Konflikty interesariuszy rozwoju turystyki w miastach i sposoby ich rozwiązywania.
 • Możliwości rozwoju turystyki w aglomeracjach w aspekcie uwarunkowań kryzysowych.
 • Kreowanie obrazu miast, marketing miejsc (m.in. miejskie szlaki tematyczne, dziedzictwo kulturowe, system przyrodniczy miasta jako baza oferty turystycznej, rekreacyjnej).
 • Zarządzanie turystyką miejską w aglomeracjach.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w turystyce miejskiej.
 • Nowe trendy w turystyce i rekreacji w aglomeracjach.
Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP