Data publikacji : 2017-06-30

Wpływ polityki migracyjnej i wizowej Unii Europejskiej na rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki między Ukrainą i Polską

Khrystyna FogelAbstrakt

W artykule omówiono wpływ polityki migracyjnej i wizowej UE na rozwój współpracy transgranicznej między Ukrainą i Polską. Artykuł przedstawia i ukazuje istotę turystyki transgranicznej jako ważny element turystyki międzynarodowej, wykazuje znaczenie w rozwoju regionów przygranicznych, ujawnia swoje pozytywne konsekwencje dla rozwoju państwa. W tym artykule zbadamy współpracę transgraniczną w regionach pogranicza Ukrainy i Polski oraz zainteresowanie podnoszeniem konkurencyjności oferty turystycznej poprzez tworzenie zintegrowanych wspólnych produktów turystycznych. Zbadaliśmy również wpływ polityki wizowej obu krajów na turystykę w krajach pogranicza.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Polityka wizowa, Usługi transgraniczne, Polityka migracyjnaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Fogel, K. (2017). Wpływ polityki migracyjnej i wizowej Unii Europejskiej na rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki między Ukrainą i Polską. Studia Periegetica, 18(2), 75–85. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/125

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP