Data publikacji : 2017-03-30

Rola edukacji w tworzeniu społeczeństwa zrównoważonego : wybrane aspekty

Victor GolubevAbstrakt

Tematem niniejszego artykułu są zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Zdaniem autora najskuteczniejszym sposobem zmiany sytuacji ekologicznej jest zmiana rzeczywistości społecznej poprzez odpowiednią edukację. Ponieważ strukturalna analiza edukacji może pomóc w lepszym zrozumieniu mechanizmu kształcenia, autor dokonuje podziału procesów edukacyjnych na cztery obszary. Proponuje także wyróżnić trzy poziomy w ramach systemu edukacji dla zrównoważonego rozwoju: oświecenia ekologicznego, świadomości ekologicznej i kultury ekologicznej oraz podaje przykłady zastosowania ich w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Edukacja ekologiczna, Społeczeństwo, Rozwój zrównoważony, Świadomość ekologicznaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Golubev, V. (2017). Rola edukacji w tworzeniu społeczeństwa zrównoważonego : wybrane aspekty. Studia Periegetica, 17(1), 13–20. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/126

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP