Data publikacji : 2017-03-30

Zastosowanie mechanizmu dysjunkcji w wyborze metody nauczania a osobowość studenta

Roman ZinkoMaria IvanchenkoUliana HanasAbstrakt

Rola klasyfikacji metod nauczania polega na tym, że umożliwia analizę potencjału poszczególnych metod i określa sposoby ich doskonalenia, rozwoju i realizacji. Istnienie wielu typologii metod nauczania odzwierciedla złożoność zagadnienia i wagę zadań stawianych przez społeczeństwo przed współczesną szkołą. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia klasyfikacyjnego opartego na mechanizmie dysjunkcji, które uwzględnia większą liczbę czynników. Dzięki zastosowaniu diagramów ilustrujących proponowaną klasyfikację możliwe jest zachowanie zawartości informacyjnej wielowymiarowych danych w przejrzystej formie, co ułatwia zrozumienie klasyfikacji oraz uwypukla jej istotne cechy. W zależności od konkretnych warunków efektywnego kształcenia podejście to pozwala na zmianę kryteriów i wybór odpowiedniej metody. Artykuł przedstawia związek między metodami nauczania a typami osobowości uczniów i ich preferencjami poznawczymi.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Metody nauczania, Studenci, Typologia osobowości, Preferencje, Procesy poznawczeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Zinko, R., Ivanchenko, M., & Hanas, U. (2017). Zastosowanie mechanizmu dysjunkcji w wyborze metody nauczania a osobowość studenta. Studia Periegetica, 17(1), 35–48. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/128

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP