Data publikacji : 2017-03-30

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju : przykład uwzględnienia kluczowych elementów treści na etapie projektowania programu nauczania

Ann-Sofie HermansonAbstrakt

Zrównoważony rozwój stanowi wyzwanie na całym świecie. Dziewięć krajów o różnych systemach politycznych, położonych w regionie Morza Bałtyckiego, wypracowało różne sposoby radzenia sobie z zagadnieniami środowiskowymi i stworzyło odmienne systemy edukacji w tym zakresie w ramach krajowego systemu kształcenia. Pierwsze wspólne działania w celu zmniejszenia tych różnic, podejmowane m.in. przez Komisję Helsińską oraz w ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (PUB), są imponujące. Mimo to nadal należy poznawać historię środowiska, doskonalić sposoby tworzenia polityki środowiskowej oraz poszerzać wiedzę o obecnym stanie rzeczy, aby przygotować się na wyzwania przyszłości. W związku z dyskusjami na temat poprawy procesów kształcenia celem artykułu jest przedstawienie przykładu dobrych praktyk kształcenia na jednej z uczelni stowarzyszonych w ramach BUP, w świetle zasad EZR. Na przykładzie jednego przedmiotu, polityki środowiskowej, który skupia się na budowaniu potencjału dla potrzeb krajowej polityki środowiskowej, analizie poddano sposoby zainteresowania studentów tematyką przedmiotu. Wyniki wskazują, że analiza konkretnych przypadków problemów środowiskowych w zorganizowanej dyskusji prowadzonej w małych grupach seminaryjnych sprzyja realizacji EZR.

Słowa kluczowe:

Rozwój zrównoważony, Polityka ekologiczna, Program nauczaniaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Hermanson, A.-S. (2017). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju : przykład uwzględnienia kluczowych elementów treści na etapie projektowania programu nauczania. Studia Periegetica, 17(1), 49–60. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/129

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP