Data publikacji : 2017-03-30

Innowacje w programie nauczania w dziedzinach rolno-żywnościowych w aspekcie zmian klimatycznych

Kalina Sikorska-ZimnyLuciano BeneduceAbstrakt

Na podstawie doświadczenia autorów jako nauczycieli akademickich i naukowców w artykule zaproponowano interdyscyplinarny model tworzenia modułów dydaktycznych (ITeM) w zrównoważonym zarządzaniu w dziedzinach rolno-żywnościowych. Każdy moduł składa się z serii wykładów przeznaczonych dla studentów z I (licencjat) lub II poziomu (magister). Przedstawiony model może być stosowany w programach nauczania w zakresie: nauki i technologii żywności, nauk rolniczych, inżynierii żywności, inżynierii środowiska i biotechnologii środowiska.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Bezpieczeństwo żywnościowe, Jakość produktów żywnościowych, Program nauczania, Zmiany klimatyczne, Regulacje prawneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Sikorska-Zimny, K., & Beneduce, L. (2017). Innowacje w programie nauczania w dziedzinach rolno-żywnościowych w aspekcie zmian klimatycznych. Studia Periegetica, 17(1), 99–109. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/133

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP