Data publikacji : 2009-12-30

Sposób oceny przedsiębiorstwa turystycznego na podstawie sprawozdania finansowego. Cz. 1, Analiza wstępna bilansu

Sylwia Bronowicka-BiesiadaStanisław BronowickiAbstrakt

Analiza wstępna bilansu jest punktem wyjściowym, ocenie rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego bądź też jego stagnacji. Pozwala ocenić sytuację majątkową i kapitałową badanego przedsiębiorstwa turystycznego, ukazać sposób jego oceny, analizując strukturę i dynamikę majątku oraz źródła jego finansowania. Stanowi dogłębne źródło informacji nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa turystycznego, ale także jego otoczenia, tj. banków, kontrahentów i klientów. Analiza ta jest także podstawą do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej bilansu pogłębiającej proces badawczy umożliwiający bardziej szczegółową ocenę przedsiębiorstwa turystycznego, co będzie tematem kolejnego artykułu.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe:

Przedsiębiorstwo turystyczne, Sprawozdanie finansowe, Analiza bilansuSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Bronowicka-Biesiada, S., & Bronowicki, S. (2009). Sposób oceny przedsiębiorstwa turystycznego na podstawie sprawozdania finansowego. Cz. 1, Analiza wstępna bilansu. Studia Periegetica, 3, 67–77. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/276

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP