Data publikacji : 2021-12-30

System żywnościowy i jego wpływ na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie kraju koszyckiego i nitrzańskiego w Słowacji

Marina ValenćikováAbstrakt

Obecne trendy demograficzne wiążą się z migracją ludności wiejskiej do miast; w rezultacie obszary wiejskie ulegają wyludnieniu. Powstrzymać tę spadkową tendencję może rozwój turystyki wiejskiej i agroturystki. Jednak brak strategii interwencyjnej w sektorze rolnym jest przyczyną niepewności, a nawet zagrożenia bytu wielu rolników. W artykule skupiono się na dwóch krajach w Słowacji – nitrzańskim i koszyckim, które charakteryzują się bardzo żyzną glebą, umożliwiającą rozwój rolnictwa (zwłaszcza produkcji żywności ekologicznej), turystyki re-gionalnej i agroturystyki. Autorka proponuje powiązanie produkcji rolniczej z turystyką wiejską. Oba regiony słyną z produkcji wina i uprawy winorośli. Niestety tamtejsze żyzne grunty ulegają zniszczeniu wskutek budowy obiektów przemysłowych. Tym samym ich zasoby naturalne nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Opisane w artykule badanie zawiera porównanie wskaźników ekonomicznych, takich jak PKB i stopa bezrobocia w rolnictwie w obu regionach i w całym kraju, które wskazuje na ich istotną rolę w produkcji rolnej na Słowacji. Zdaniem autor-ki rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki mógłby stanowić wsparcie dla rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska oraz tworzenia i utrzymywania miejsc pracy na słowackiej wsi.

Słowa kluczowe:

Słowacja, kraj koszycki, kraj nitrzański, system żywnościowy, wskaźnikiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Valenćiková, M. (2021). System żywnościowy i jego wpływ na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie kraju koszyckiego i nitrzańskiego w Słowacji. Studia Periegetica, 36(4), 107–130. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8321

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP