Data publikacji : 2023-03-23

„Transformacja” i rozwój małych firm turystycznych w RPA na przykładzie prowincji Eastern Cape

Zinzi SixabaChristian Myles Rogerson

https://orcid.org/0000-0003-1306-8867

Abstrakt

Od czasu przemian demokratycznych Republika Południowej Afryki realizuje szereg programów, których celem jest wzmocnienie pozycji grup i jednostek, mających w okresie apartheidu ograniczone prawa i możliwości. W sektorze turystycznym rządowe inicjatywy na rzecz „transformacji” obejmują zobowiązanie do wspierania możliwości działania średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw należących do osób czarnoskórych. Autorzy analizują wyzwania związane z transformacją,
zwracając uwagę na ograniczenia, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa turystyczne należące do osób czarnoskórych w prowincji Eastern Cape w RPA. Badanie wpisuje się w nurt literatury międzynarodowej dotyczącej małych firm w turystyce, a konkretnie wyzwań stojących przed małymi przedsiębiorcami turystycznymi w krajach globalnego Południa. Analiza opiera się na danych z badania 79 obiektów noclegowych należących do osób czarnoskórych oraz na informacjach uzyskanych
podczas częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z przedsiębiorcami turystycznymi. Wyniki ujawniają szereg trudności. Działając w środowisku o ograniczonych zasobach, przedsiębiorcy mają problemy m.in. z uzyskaniem środków finansowych, odpowiednich pracowników oraz wiedzy. Te same czynniki ograniczają rozwój małych firm turystycznych zarówno w krajach globalnej Północy, jak i na Południu. Inne ograniczenia wynikają ze specyfiki doświadczeń RPA. Tamtejsi przedsiębiorcy turystyczni muszą się mierzyć z historycznym dziedzictwem apartheidu oraz praktykami korupcyjnymi,
które są szeroko rozpowszechnione w lokalnej gospodarce turystycznej i które należy uznać za przeszkody w postępie transformacji.

Słowa kluczowe:

małe firmy turystyczne, transformacja, RPA, wzmocnienie ekonomicznej pozycji osób czarnoskórychSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Sixaba, Z., & Rogerson, C. M. (2023). „Transformacja” i rozwój małych firm turystycznych w RPA na przykładzie prowincji Eastern Cape. Studia Periegetica, 41(1), 83–108. https://doi.org/10.58683/sp.378

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP