Data publikacji : 2023-05-22

Praktyki zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi w stanie Plateau w Nigerii w dobie „nowej normalności”: podejście oparte na teorii chaosu

Tina Odinakachi IirmduRonnie DonaldsonAbstrakt

W wyniku pandemii COVID-19 firmy z branży turystycznej znalazły się na skraju chaosu i stanęły w obliczu dramatycznej zmiany warunków funkcjonowania ze względu na ograniczenia, które pociągnęły za sobą bezprecedensowe i dalekosiężne skutki. Odwołując się do teorii chaosu, autorzy artykułu analizują dane jakościowe uzyskane od 24 menedżerów przedsiębiorstw turystycznych w stanie Plateau w Nigerii na temat praktyk zarządzania stosowanych w celu promowania działalności turystycznej po ponownym otwarciu przedsiębiorstw turystycznych po pandemii. Wyniki pokazują, że większość badanych firm turystycznych przetrwała pandemię i stopniowo „dochodziły do siebie” dzięki pracownikom i zmianie sposobu funkcjonowania. W wyniku nagłej zmiany warunków, które w teorii chaosu noszą miano bifurkacji, wiele przedsiębiorstw turystycznych musiało zaprzestać działalności, podczas gdy niektórym udało się zdobyć nowe segmenty rynku dzięki reorganizacji. Możliwość zastosowania teorii chaosu do analizy praktyk zarządzania przedsiębiorstwem podczas pandemii stanowi dalsze potwierdzenie złożonego i nieprzewidywalnego charakteru tego kryzysu.

Słowa kluczowe:

turystyka, praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, nowa normalność, teoria chaosu, stan PlateauSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Odinakachi Iirmdu, T., & Donaldson, R. (2023). Praktyki zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi w stanie Plateau w Nigerii w dobie „nowej normalności”: podejście oparte na teorii chaosu. Studia Periegetica, 41(1), 109–134. https://doi.org/10.58683/sp.500

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP