Data publikacji : 2023-05-06

COVID-19, turystyka krajowa i systemy wiedzy tubylczej w Zimbabwe

Abstrakt

Niniejsze badanie ma na celu określenie roli systemów wiedzy tubylczej w ożywieniu turystyki krajowej w kontekście osłabionego popytu na turystykę międzynarodową. Autorzy wychodzą
z założenia, że pandemia COVID-19 zmieniła charakterystykę ruchu turystycznego w poszczególnych krajach, czego przejawem jest rosnąca rola turystyki krajowej we względu na jej potencjał do odbudowy branży turystycznej po pandemii. Włączenie systemów wiedzy tubylczej do strategii turystycznych jest postrzegane jako ważny element zachęcania mieszkańców do odwiedzania krajowych destynacji turystycznych. Badanie opiera się na analizie dokumentacji dotyczącej powiązań między systemami wiedzy tubylczej, turystyką krajową a pandemią COVID-19. Badanie stanowi wkład do literatury na temat turystyki krajowej i przedstawia możliwe rozwiązania dla branży w oparciu o systemy wiedzy tubylczej. W świetle ostatnich wydarzeń związanych z COVID-19 w całej branży turystycznej znaczenie rynków krajowych staje się szczególnie istotne.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Shereni, N. C., Musavengane, R., & Woyo, E. (2023). COVID-19, turystyka krajowa i systemy wiedzy tubylczej w Zimbabwe. Studia Periegetica, 41(1), 135–152. https://doi.org/10.58683/sp.501

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP