Data publikacji : 2019-09-30

Rozwój wirtualnego muzealnictwa w Polsce

Piotr GutowskiAbstrakt

Determinizm technologiczny zainicjował rewolucję społeczeństwa tworzącą podwaliny cywilizacji wiedzy. Jednym z jej kluczowych założeń jest oparcie ekonomicznego środka ciężkości na szeroko pojętych usługach. W wielu przestrzeniach nowoczesne narzędzia ICT umożliwiły wykreowanie ich cyfrowych odpowiedników. Stało się tak m.in. na styku turystyki i kultury poprzez powstanie wirtualnych muzeów. W artykule dokonano przeglądu oraz analizy poziomu rozwoju wybranych wirtualnych muzeów w Polsce. Ponadto, w odniesieniu do przeprowadzonych badań i autorskiego modelu oceny, autor podjął próbę odpowiedzi na pytania: o jakość e-usług muzealnych, ich konkurencyjność względem tradycyjnych muzeów i wreszcie o korzyści, jakie niesie ze sobą opracowanie i utrzymanie takich usług. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

e-usługi, Muzea, Wirtualne usługi siecioweSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Gutowski, P. (2019). Rozwój wirtualnego muzealnictwa w Polsce. Studia Periegetica, 27(3), 119–138. https://doi.org/10.26349/st.per.0027.07

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP