Data publikacji : 2018-12-30

Analiza SWOT oraz kluczowe wskaźniki trwałości Lwowa jako destynacji turystycznej

Oresta BordunMariya KozolupAbstrakt

W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła atrakcyjność turystyczna Lwowa. Zwiększająca się liczba turystów przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego miasta. Jednocześnie prowadzi do negatywnych skutków w postaci naruszenia równowagi rozwojowej. Skuteczne długoterminowe zarządzanie rozwojem turystyki w mieście wymaga systematycznego monitorowania obszarów problemowych i wskazywania koniecznych zmian. W artykule zaprezentowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju, które mogą być wykorzystane do planowania i zarządzania rozwojem turystyki w Lwowie. Na podstawie analizy SWOT oraz badań ankietowych określone zostały kluczowe wskaźniki trwałości destynacji. Przeprowadzone analizy pozwoliły określić wskaźniki atrakcyjności Lwowa jako destynacji turystycznej oraz zadowolenia z lokalnych usług turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Analiza SWOT, Turystyka miejska, Rozwój zrównoważony, Jakość usług turystycznychSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Bordun, O., & Kozolup, M. (2018). Analiza SWOT oraz kluczowe wskaźniki trwałości Lwowa jako destynacji turystycznej. Studia Periegetica, 24(4), 37–58. https://doi.org/10.26349/st.per.0024.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP