Zaproszenie do składania artykułów od numeru specjalnego - Współczesne wyzwania i przemiany w turystyce i rekreacji

2024-05-01

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego „Studia Periegetica” (40 pkt. MEiN) [https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/index]:

2 (46) 2024: Współczesne wyzwania i przemiany w turystyce i rekreacji

Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2024 roku. Publikacja numeru: listopad 2024 r. Redaktor numeru: zespół redakcji Studia Periegetica.

Zakres i tematyka numeru: Wraz z ewolucją krajobrazu współczesnych podróży i wypoczynku, nadchodzący numer specjalny Studia Periegetica ma na celu zgłębienie wieloaspektowych wyzwań i przemian, które definiują współczesną turystykę i rekreację. Zapraszamy do publikacji wyników oryginalnych badań, przeglądów literatury i artykułów teoretycznych, które będą dotyczyć złożonych zależności między rozwojem turystyki a jej szeroko zakrojonymi relacjami ze społeczeństwem, technologią i środowiskiem. Celem tego numeru Studia Periegetica jest zidentyfikowanie innowacyjnych perspektyw i obecnych trendów wpływających na kształt turystyki i rekreacji.

Problematyka numeru obejmuje następujące zagadnienia:

 • Gentryfikacja i cyfrowi nomadzi: badania nad wpływem współczesnej turystyki na mieszkańców destynacji turystycznych. Tematyka może dotyczyć reakcji prawnych, skutków społeczno-gospodarczych i zmieniającego się krajobrazu miast w efekcie tych zjawisk.
 • Wynajem krótkoterminowy: analiza wzrostu popularności platform wynajmu krótkoterminowego i ich integracji z nowymi modelami turystyki. Tematyka może obejmować dynamikę rynku, wpływ na tradycyjną branżę hotelarską oraz konsekwencje dla lokalnej gospodarki.
 • Nowe modele turystyki: analizy roli tanich linii lotniczych i wynajmu krótkoterminowego jako elementów nowego modelu turystyki. Badania mogą koncentrować się na zrównoważonym rozwoju, dostępności i demokratyzacji podróży.
 • Wieloaspektowe skutki rozwoju turystyki: analizy wpływu na środowisko, zmian społeczno-kulturowych oraz korzyści lub szkód jakie turystyka wywołuje w gospodarce. Artykuły mogą dotyczyć takich tematów, jak overtourism, wysiłki na rzecz ochrony przyrody i kultury oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w planowanie turystyki.
 • Sztuczna inteligencja w turystyce i rekreacji: badania zastosowań sztucznej inteligencji w kształtowaniu doświadczeń turystycznych, optymalizacja transakcji lub realizacja celów zrównoważonego rozwoju. Tematyka artykułów może obejmować rolę sztucznej inteligencji w planowaniu podróży, obsłudze klienta lub analizie danych.
 • Turystyka i rekreacja zorientowana na zdrowie: badania uwarunkowań turystyki skupionej na leczeniu i profilaktyce zdrowotnej. Tematyka artykułów może obejmować turystykę uzdrowiskową, zabiegi odnowy biologicznej, turystykę medyczną i ich rolę w poprawie zdrowia i rozwoju gospodarczym.

Korzyści dla autorów:

 • artykuły dostępne w formule Open Access,
 • brak opłąt za publikację,
 • brak opłat za korektę językową,
 • szybki proces publikacji artykułu,
 • czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: ERIH Plus, EBSCO, Bilgindex, Crossref, Google Scholar, DOAJ, BazEkon, PBN, POL-Index,
 • czasopismo zgłoszone do ewaluacji w bazach SCOPUS i Web of Science.

Język publikacji: polski i angielski.

Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP