Data publikacji : 2017-06-30

Turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju małych miast

Olga LiubitsevaMaryna MykhaliukTetiana MykhailenkoІryna KоchetkovaAbstrakt

W artykule omówiono kategorię "małego miasteczka". Zidentyfikowano problemy społeczno-gospodarcze małych miast w Ukrainie, które pojawiły się pod koniec XX i na początku XXI wieku. Analizie poddano obecny stan turystyki i możliwości rozwoju małych miast. Zaproponowano rozwój turystyki koncentrujący się na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego (turystyka kulturalna i edukacyjna), zasobów naturalnych (środowiskowych) oraz Festiwalu (Event). Uznano, że warunkiem rozwoju małych miasteczek jest stosowanie zasad "Smart City". Poprawi to organizację życia w małych miasteczkach, uczyni lepszym życie ich mieszkańców i sprawi, że będą one bardziej dostępne dla turystów. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Małe miasto, Państwo opiekuńcze, Rozwój zrównoważonySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Liubitseva, O., Mykhaliuk, M., Mykhailenko, T., & Kоchetkova І. (2017). Turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju małych miast. Studia Periegetica, 18(2), 51–64. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/123

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP