Data publikacji : 2017-03-30

Gry symulujące zmiany klimatyczne jako skuteczne narzędzie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Oleksandra KhalaimAbstrakt

Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Tymczasem programy nauczania w szkołach na Ukrainie w większości przypadków nie zawierają aktualnej, praktycznej wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. W artykule przedstawiono przykłady stosowania w szkołach znanych na świecie gier symulujących zmiany klimatyczne. Przeanalizowano je pod kątem przydatności jako narzędzia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR). W badaniu poddano ocenie 12 gier pochodzą- cych z pięciu źródeł działających na zasadzie otwartego dostępu (m.in. WWF, Red Cross Climate Centre). Gry wykorzystano w badaniu pilotażowym przeprowadzonym w pięciu ukraińskich szkołach w celu oceny ich przydatności w programie nauczania w ramach przedmiotów biologicznych. Zastosowanie gier przyniosło istotne efekty w postaci większego zrozumienia zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych oraz wiedzy na temat możliwych rozwiązań. Proponowane gry mogą skutecznie wypełnić lukę edukacyjną w tej dziedzinie.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Rozwój zrównoważony, Edukacja ekologiczna, Zmiany klimatyczne, Gry symulacyjneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Khalaim, O. (2017). Gry symulujące zmiany klimatyczne jako skuteczne narzędzie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Studia Periegetica, 17(1), 111–122. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/134

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP