Data publikacji : 2009-12-30

Logistyka w turystyce : teoria i praktyka

Andrzej WarteckiAbstrakt

Zastosowania logistyki w turystyce wynikają z istoty turystyki i znaczenia definicyjnego logistyki.[...]1. Logistyka może być postrzegana jako dyscyplina naukowo-badawcza wspierająca oraz wzmagająca procesy integracyjne przedsiębiorstw turystycznych. 2. Logistyka dostarcza metody pozwalające na optymalizację procedur i procesów występujących w turystyce. 3. Z analizy działalności firm turystycznych wynika potrzeba wprowadzania systemów logistycznych umożliwiających skuteczniejsze ich funkcjonowanie. 4. Modelem dla polskich firm turystycznych może być koncepcja touroperatorów, z której wynikają wysokie wymagania stawiane również logistyce. 5. W branży turystycznej wyłania się model przedsiębiorstwa wielobranżowego, np. zajmującego się działalnością turystyczną, przewozową oraz consultingową, co oznacza systemowe podejście do logistyki przedsiębiorstwa turystycznego.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe:

Logistyka, Turystyka, Teoria logistykiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Wartecki, A. (2009). Logistyka w turystyce : teoria i praktyka. Studia Periegetica, 3, 31–56. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/274

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP