Data publikacji : 2021-12-30

Analiza koniunkturalna różnych poglądów na rozwój turystyki rejsowej

Marije Eileen PoortUlrika Persson-FischierHelene Martinsson-WallinFiona GansauerCristina DemuroAmy Van der ZeeEvelina Elf DonaldsonShuangqi LiuAbstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych dotyczących dwóch wysp ujętych na liście światowego dziedzictwa: Gotlandii na Morzu Bałtyckim i Rapa Nui na Oceanie Spokoj-nym. Obie wyspy stanowią przykłady ilustrujące różne poglądy na rozwój turystyki rejsowej. Au-torki wykorzystują analizą koniunkturalną, aby uwzględnić szerszy kontekst turystyki rejsowej. Różne poglądy na rozwój turystyki rejsowej są pochodną zarówno w uwarunkowań lokalnych jak i globalnych, z którymi wiążą się trzy zasadnicze wyzwania: turystyka rejsowa rozwija się bez udziału społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji, nie uwzględnia celów turystyki lokalnej oraz ignoruje lokalne produkty i usługi. W obliczu tych problemów autorki zwracają uwagę na potrzebę większego zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój turystyki rejsowej.

Słowa kluczowe:

turystyka rejsowa, rozwój zrównoważony, analiza koniunkturalna, Gotlandia, Rapa NuiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Poort, M. E., Persson-Fischier, U., Martinsson-Wallin, H., Gansauer, F., Demuro, C., Van der Zee, A., Elf Donaldson, E., & Liu, S. (2021). Analiza koniunkturalna różnych poglądów na rozwój turystyki rejsowej. Studia Periegetica, 36(4), 49–70. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8058

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP