Data publikacji : 2021-12-30

Segmentacja odwiedzających górski park narodowy na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego w Polsce

Mateusz RogowskiAbstrakt

Parki narodowe przyciągają coraz większa liczbę odwiedzających, których moty-wy przyjazdu i preferencje są zróżnicowane. W związku z tym istotne jest ich rozpoznanie i zro-zumienie. Dotyczy to szczególnie obszarów o największej popularności, takich jak Karkonoski Park Narodowy (KPN), który każdego roku odwiedzają ok. 2 miliony osób. Celem artykułu jest klasyfikacja osób odwiedzających Karkonoski Park Narodowy ze względu na główny motyw przyjazdu. Na podstawie głównych motywów wyodrębniono trzy segmenty odwiedzających: (1) wypoczywających, (2) miłośników przyrody i (3) turystów aktywnych. Kategoria turystów wypoczywających była najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana pod względem zachowania. Ka-tegoria miłośników przyrody charakteryzuje się dużą znajomością zasobów KPN, zwłaszcza w za-kresie przyrody nieożywionej i ożywionej. Trzecia grupa, obejmująca turystów aktywnych, rośnie z roku na rok. Turystyka aktywna, w szczególności w KPN, wymaga zaawansowanego sprzętu i kondycji fizycznej. Wyniki badań potwierdzają trendy w turystyce na terenie górskich parków narodowych i mogą pomóc zarządzaniu nią. Na koniec podjęto próbę prognozowania zmian w segmentacji ruchu turystycznego w KPN po pandemii.

Słowa kluczowe:

ruch turystyczny, odwiedzający, segmentacja odwiedzających, zachowanie od-wiedzających, park narodowy, Karkonoski Park NarodowySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Rogowski, M. (2021). Segmentacja odwiedzających górski park narodowy na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego w Polsce. Studia Periegetica, 36(4), 131–153. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8340

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP