Data publikacji : 2023-01-24

Turystyka odpowiedzialna etycznie. Propozycja ujęcia systemowego

Abstrakt

Celem turystyki, która jest formą działalności gospodarczej o charakterze usługowym, jest zaspokojenie potrzeb turystów oraz osiąganie zysku przez przedsiębiorcę. W relacjach między dostawcami usług turystycznych a ich klientami obowiązują określone normy prawne, jak również normy etyczne. Regulują one wzajemne relacje przedsiębiorców i turystów. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji systemowego ujęcia turystyki ukierunkowanej na wartości i normy etyczne oraz uzasadnienie potrzeby stosowania ich w działalności turystycznej. Przedstawione rozważania opierają się na analizie literatury przedmiotu oraz kodeksów etycznych. Zaproponowany system turystyki odpowiedzialnej etycznie składa się z trzech podstawowych części dotyczących etycznych uwarunkowań tworzenia produktu turystycznego, etycznych zachowań firm turystycznych i turystów oraz efektów relacji między nimi. Zdaniem autorów wdrożenie tak zaprojektowanego systemu w gospodarce turystycznej może przyczynić się do minimalizowania negatywnych wpływów turystyki na środowisko przyrodnicze i społeczne, a także zwiększać korzyści materialne i niematerialne osiągane z turystyki.

Słowa kluczowe:

turystyka, etyka, odpowiedzialność, etycznaprojektSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Sikora, J., Kaczocha, W., & Wartecka-Ważyńska , A. (2023). Turystyka odpowiedzialna etycznie. Propozycja ujęcia systemowego. Studia Periegetica, 40(4), 55–70. https://doi.org/10.58683/01.3001.0016.1970

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP