Data publikacji : 2023-01-24

Kształtowanie instrumentarium marketingowego obiektów hotelarskich w świetle pandemii COVID-19. Rozważania teoretyczno-analityczne

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja zmian w zakresie instrumentarium marketingowego stosowanego przez przedsiębiorstwa hotelarskie w związku z pandemią COVID-19. Na potrzeby opracowania dokonano przeglądu wybranych koncepcji kompozycji marketingowej wskazanych w literaturze przedmiotu, wyszczególniono restrykcje, jakie dotknęły branżę hotelarską pośrednio i bezpośrednio w poszczególnych okresach trwania stanu epidemii w Polsce, przedstawiono zmiany dotyczące poszczególnych kompozycji marketingowych (w szczególności 7P, 7C i 4V) w związku z obowiązującym restrykcjami pandemicznymi w Polsce oraz sformułowano szereg postulatów dotyczących kompozycji marketingowych, które obiekty hotelarskie powinny wprowadzić, chcąc przygotować się na przyszłe pandemie. Dane empiryczne pochodzą z obserwacji zebranych podczas pobytu w ośmiu hotelach w czasie obowiązywania stanu epidemii w Polsce. Uzyskane wyniki wskazują, iż pandemia zdecydowanie wpłynęła na wybór narzędzi marketingowych badanych obiektów hotelarskich, niezależnie od przyjętego przez nie modelu kompozycji marketingowej. Stan epidemii w Polsce oraz wynikające z niej restrykcje dla działalności hotelarskiej stanowią okazję do przemyślenia przyszłych działań na wypadek podobnych sytuacji.

Słowa kluczowe:

marketing-mix, hotelarstwo,, COVID-19Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Sidorkiewicz , M., & Orfin-Tomaszewska, K. (2023). Kształtowanie instrumentarium marketingowego obiektów hotelarskich w świetle pandemii COVID-19. Rozważania teoretyczno-analityczne. Studia Periegetica, 39(3), 73–94. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/359

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP