Data publikacji : 2023-01-24

Turystyka w województwach podlaskim i podkarpackim: działania wizerunkowe w mediach społecznościowych w kontekście sytuacji kryzysowych

Abstrakt

Marketing terytorialny i kreowanie wizerunku to zagadnienia obecne w badaniach nad turystyką. Ponieważ wizerunek może ulec zmianie w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych, ważne w takich przypadkach jest właściwe zarządzanie kryzysem oraz podejmowanie działań w trosce o wizerunek. Staje się to szczególnie istotne wobec rosnącej popularności mediów społecznościowych zmieniających sposób badania opinii o destynacjach turystycznych. Celem badania przedstawionego w artykule jest odpowiedź na dwa pytania badawcze: 1) Jakie elementy oferty turystycznej i jakie walory są szczególnie eksponowane w kampaniach wizerunkowych? 2) Jak sytuacje kryzysowe wpływają na prowadzenie działań wizerunkowych w dziedzinie turystyki? W badaniu wykorzystano analizę treści, dostępnych źródeł informacji oraz danych zebranych za pomocą wywiadów pogłębionych. Poddane badaniu województwa wybrano m.in. ze względu na trudności wizerunkowe, z jakimi regiony te muszą się mierzyć. Stwierdzono, że działania promocyjne w obu województwach opierają się głównie na prezentowaniu bogactwa posiadanych zasobów naturalnych oraz na indywidualnych doświadczeniach turystów, choć zastosowane podejścia były różne. W czasie kryzysu media społecznościowe służą jako kanał przekazywania najbardziej aktualnych informacji. Uzyskane wnioski mogą być istotne dla dalszych działań wizerunkowych prowadzonych na szczeblu wojewódzkim oraz przez pojedyncze podmioty z branży turystycznej.

Słowa kluczowe:

kryzys, media społecznościowe, wizerunek, promocja, turystyka, województwaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Sawczuk, M. (2023). Turystyka w województwach podlaskim i podkarpackim: działania wizerunkowe w mediach społecznościowych w kontekście sytuacji kryzysowych. Studia Periegetica, 39(3), 95–120. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/360

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP