Data publikacji : 2023-01-24

Opracowanie biznesplanu w ramach międzynarodowego projektu mającego na celu stworzenie fikcyjnego hotelu

Abstrakt

W artykule opisano proces tworzenia biznesplanu dla fikcyjnego hotelu w ramach symulacji z udziałem pięciu partnerów uczestniczących w międzynarodowym projekcie. Autorki opisują cele projektu, jego strukturę, zadania oraz osiągnięcia uczestników projektu. Punktem wyjścia do opracowania biznesplanu przez każdy zespół były aspekty teoretyczne, które należało uwzględnić. Na ich podstawie uczestnicy zaprojektowali swoje hotele pod kierunkiem naukow-ców pełniących rolę mentorów. Wyniki projektu w postaci propozycji utworzenia konkretnych hoteli w wybranych krajach przyczyniają się do realizacji celów projektu w zakresie nauczania przedsiębiorczości poprzez poprzez doświadczenie zdobywane przez studentów kierunków tu-rystycznych. Można założyć, że studenci biorący udział w takich symulacjach będą lepiej przy-gotowani do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy oraz będą posiadali umiejętności niezbędne do założenia własnej firmy w branży hotelarskiej.

Słowa kluczowe:

project, business plan, hotel, competitiveness, service packages, expertiseSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Pellešová , P., & Heinz, K. (2023). Opracowanie biznesplanu w ramach międzynarodowego projektu mającego na celu stworzenie fikcyjnego hotelu. Studia Periegetica, 39(3), 121–139. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/361

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP