Data publikacji : 2023-01-24

Oczekiwania turystów w zakresie innowacji poprawiających mobilność na terenie Puszczy Białowieskiej

Abstrakt

Artykuł porusza kwestię mobilności turystów na obszarach przyrodniczo cennych. Głównym celem badania było wyłonienie innowacji, która w największym stopniu mogłaby poprawić mobilność turystów na terenie Puszczy Białowieskiej. Za pomocą metody CAWI i PAPI przeprowadzono więc ankietę na losowej próbie 421 turystów wypoczywających w Puszczy Białowieskiej. Respondenci mogli wypełnić ankietę samodzielnie przez Internet, uzyskując dostęp za pomocą kodu QR, lub odpowiedzieć na pytania ankietera. W sierpniu 2019 r. odbyło się badanie pilotażowe, natomiast badanie właściwe było realizowane we wrześniu i październiku 2019 r., od maja do czerwca 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. Za najlepsze rozwiązanie mogące poprawić dostępność komunikacyjną obszarów odległych na terenie Puszczy respondenci uznali wprowadzenie jednego biletu na wszystkie środki transportu. Spośród innych proponowanych innowacji znaczny odsetek ankietowanych pozytywnie ocenił system rowerów elektrycznych wraz z niezbędną aplikacją. Byłaby to faktyczna nowość w badanym regionie. Wyniki badania ukazują aktualne potrzeby rynku turystycznego na badanym obszarze oraz wyznaczają priorytetowe kierunki planowania inwestycji w transporcie dla przedsiębiorców i władz lokalnych.

Słowa kluczowe:

innowacje, turystyka, mobilność, obszary peryferyjne, dostępność komunikacyjnaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Szymańska , E., & Panfiluk , E. (2023). Oczekiwania turystów w zakresie innowacji poprawiających mobilność na terenie Puszczy Białowieskiej. Studia Periegetica, 39(3), 141–154. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/362

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP