Data publikacji : 2023-02-12 — zaktualizowane 2023-02-13

Ocena możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez muzea

Elżbieta Nawrocka

https://orcid.org/0000-0002-5049-4788

Julita Zaprucka



Abstrakt

Chcąc pełnić swą misję społeczną określoną w nowej definicji przyjętej przez Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), muzea muszą dostosować się do zmian zachodzących w społeczeństwie, co wymaga m.in. umiejętności efektywnego korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji, jakimi są media społecznościowe. Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności muzeów. Ocena została dokonana na podstawie wypowiedzi zebranych w czasie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z dyrektorami czterech muzeów działających na terenie województwa dolnośląskiego. Spośród czterech głównych czynników decydujących o możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez muzea respondenci najwyżej ocenili potencjał techniczny, dużo gorzej zasoby ludzkie i organizacyjne, a najgorzej – dostępne środki finansowe, których brakuje w budżetach badanych muzeów.

Słowa kluczowe:

zasoby, muzeum, media społecznościowe



Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Nawrocka, E., & Zaprucka, J. (2023). Ocena możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez muzea. Studia Periegetica, 40(4), 129–147. https://doi.org/10.58683/01.3001.0016.2482

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP