Data publikacji : 2023-03-23

Motywacje studentów zagranicznych oraz wpływ pandemii na wybrane uczelnie w RPA

Abstrakt

Tematem artykułu są motywacje studentów zagranicznych studiujących na trzech uczelniach w RPA w świetle ograniczeń spowodowanych pandemią. Autor analizuje politykę uczelni w prowincji Western Cape w odniesieniu do studentów zagranicznych w okresie obowiązywania restrykcji związanych z pandemią oraz po ich zniesieniu. Rozważania opierają się na danych ilościowych uzyskanych za pomocą ankiety z udziałem 75 studentów zagranicznych oraz danych jakościowych zebranych w czasie wywiadów z 5 koordynatorami studiów zagranicznych pracującymi na
wybranych uczelniach. Większość ankietowanych studentów pochodziła z Europy. Pomimo obaw i niepewności przedstawiciele uniwersytetów wyrażali optymizm co do przyszłości programów dla studentów zagranicznych.

Słowa kluczowe:

programy studiów za granicą, turystyka, RPA, COVID-19, motywacje do podróżySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Abrahams, E., Kennedy Nji Bama, H., & Mokoena, P. (2023). Motywacje studentów zagranicznych oraz wpływ pandemii na wybrane uczelnie w RPA. Studia Periegetica, 41(1), 27–44. https://doi.org/10.58683/sp.554

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP