Data publikacji : 2019-09-30

Zjawiska kryzysowe w funkcjonowaniu miejskich destynacji turystycznych

Aleksander Panasiuk



Abstrakt

Miasta stanowią jeden z najczęstszych celów podróży turystycznych, są miejscem docelowym i odgrywają istotną rolę w zakresie obsługi turystycznego ruchu tranzytowego. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki przejawiania się zjawisk kryzysowych w miejskich destynacjach turystycznych. Dokonano klasyfikacji zjawisk kryzysowych, wyodrębniając zjawiska egzo- i endogeniczne oraz mieszane. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska endogeniczne, które generowane są przez intensywny ruch turystyczny w miastach, tj. overtourism, oraz oddziaływanie na stan środowiska przyrodniczego w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza na jakość powietrza. Celem pracy jest prezentacja zagrożeń mających charakter kryzysowy na współczesnym rynku turystycznym w funkcjonowaniu miejskich destynacji turystycznych. Praca ma charakter teoretyczny, uzupełniony pilotażowymi wynikami badań empirycznych z zakresu percepcji przez potencjalnych turystów informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza przy podejmowaniu decyzji wyjazdów turystycznych do miast. Zaprezentowane zagadnienia mają charakter diagnostyczny i koncepcyjny. Wykorzystano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, operacji logicznych, metody ilościowe, metody heurystyczne. Przedstawione wyniki mogą być wykorzystane w kształtowaniu polityki turystycznej w miastach o rozwiniętej funkcji turystycznej. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Miasto, Turystyka, Sytuacje kryzysowe, Ruch turystyczny, Czynniki endogeniczne, Czynniki egzogeniczne



Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Panasiuk, A. (2019). Zjawiska kryzysowe w funkcjonowaniu miejskich destynacji turystycznych. Studia Periegetica, 27(3), 13–25. https://doi.org/0.26349/st.per.0027.01

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP