Data publikacji : 2019-03-30

Miasta średniej wielkości północno-zachodniej Rosji jako czynnik rozwoju regionalnego

Anna BelovaAbstrakt

Wśród miast Rosji i Europy, w tym należących do regionu Morza Bałtyckiego, można wyróżnić kategorię miast o populacji 20-50 tys. mieszkańców, co ma szczególne znaczenie dla badań, gdyż jest to granica oddzielająca małe i średnie miasta. Miasta średniej wielkości pełnią różne funkcje w lokalnych systemach osadniczych, zwłaszcza stanowią ośrodki tworzenia regionów społeczno-gospodarczych. Ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego jest też aktywny udział miast średniej wielkości we współpracy międzynarodowej z gminami państw granicznych UE. Badanie dotyczy miast średniej wielkości i ich funkcji w pięciu regionach północno-zachodniego okręgu Federacji Rosyjskiej, a regiony społeczno-gospodarcze utworzone przez miasta średniej wielkości są zaprezentowane w formie wizualnej. Analizie poddano pięć miast średniej wielkości w Obwodzie Kaliningradzkim i ich rolę w rozwoju regionu. Zbadano też udział tych miast w projektach współpracy transgranicznej, określając tendencje w stosunkach terytorialnych miast średniej wielkości w regionie z gminami krajów UE w ramach współpracy przygranicznej i transgranicznej oraz korzyści, jakie ta współpraca ma dla regionu. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Rozwój regionalny, Miasto, Współpraca międzynarodowa, Współpraca państw regionu bałtyckiegoSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Belova, A. (2019). Miasta średniej wielkości północno-zachodniej Rosji jako czynnik rozwoju regionalnego. Studia Periegetica, 25(1), 37–47. https://doi.org/10.26349/st.per.0025.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP