Data publikacji : 2019-03-30

Zrównoważony rozwój w handlu detalicznym. Badanie intencji zaangażowania w działalność sklepów charytatywnych

Barbara BorusiakBarbara KucharskaAbstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie związku między dotychczasowym zaangażowaniem w działalność charytatywną młodych konsumentów a ich chęcią angażowania się w działalność sklepów charytatywnych, a także rozpoznanie, które z potencjalnych form zaangażowania na rzecz sklepów charytatywnych są preferowane przez respondentów, oraz jak na ich deklaracje wpływają takie czynniki, jak płeć i religijność. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich zrealizowanych w marcu 2018 r. techniką PAPI wśród 326 Polaków w wieku 16-24 lata. Przeprowadzona analiza wykazała, że wcześniejsze zaangażowanie w działalność charytatywną koreluje pozytywnie z chęcią angażowania się w działalność sklepów charytatywnych. Najczęściej deklarowanym przez konsumentów sposobem angażowania się w handel charytatywny jest przekazanie rzeczy do sklepu charytatywnego, a najrzadszym praca w takim sklepie. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Rozwój zrównoważony, Handel detaliczny, Konsument, Ludzie młodziSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Borusiak, B., & Kucharska, B. (2019). Zrównoważony rozwój w handlu detalicznym. Badanie intencji zaangażowania w działalność sklepów charytatywnych. Studia Periegetica, 25(1), 65–85. https://doi.org/10.26349/st.per.0025.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP